Svea Tand​vård

För en konstruktiv och dynamisk tandvård

Behandlingar

PROFYLAX - FÖREBYGGANDE

IMPLANTAT

ORTODONTI - TANDREGLERING

ENDODONTI - ROTFYLLNING

PROTETIK - KRONOR, BROAR & PROTESER

PARODONTIT - TANDLOSSNING

EXTRAKTION

TANDBLEKNING

BETTSKENA

PROTESER

Begär mer information

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

PROFYLAX

IMPLANTAT

Redan 1965 behandlade professor Brånemark sin första tandlösa patient med 

titanimplantat i Göteborg.

Det är inte helt enkelt att vara patient som behöver tandimplantat idag.

Tidigare har Sverige alltid varit restriktiva med nya material inom medicin, men efter EU-inträdet, så ökade antalet olika implantattillverkare från 5 st till över 250 st med olika typer tandimplantat i Sverige. Idag finns flera företag som inte har de kvalifikationer de borde, inte tillräckligt forskning, men även att det föreligger risk för konkurs och skulle det inträffa kan plötsligt dessa patienter stå utan reservdelar, vilket kan leda till tragiska och inte minst kostsamma situationer. Såna fall har vi haft flera av och hanterat genom åren.

ENDODONTI - ROTFYLLNINGAR

När pulpan är skadad krävs en rotfyllning. Syftet är att ta bort alla bakterier 

och rengöra tandens kanaler

Rotfyllning krävs när tandens nerv är skadad, infekterad eller inflammerad. Anledningen till detta kan vara trauma, djupa kariesangrepp, tandpressning eller som en komplikation efter en kirurgiskt, ortodontisk eller protetisk behandling. Syftets med en rotfyllning är att få bort alla bakterier. När kanalerna förmodas vara bakteriefria görs rotfyllningen varefter man gör en lagning eller krona beroende på graden av tandsubstansförlust.

En rotfyllning kan kräva flera besök då man vill förvissa sig om att tandens kanaler är så bakteriefri som möjligt. Annars ökar risken för nya infektioner. 

PROTETIK - KRONOR & BROAR

Tänder är uppbyggda av kroppens hårdaste material, trots det vet vi att de kan frakturera och bli utnötta med tiden. Det finns olika anledningar till varför en så stark konstruktion ibland inte håller. 

Det som sker är att tanden blir försvagad genom att man t ex får karies/”hål” som lagas med en plastfyllning, tandgnissling/tandpressning som nöter ut tänderna. Tänder som ständigt lappas och lagas. Dessutom finns det faktorer som man inte kan styra över t ex medfödda defekter på emaljen som gör den sprödare.

TANDUTDRAGNINGAR & KIRURGISKA INGREPP

På Svea Tandvård behandlar vi tänder med extraktion som ett sista behandlingsalternativ. Med detta menas att våra tandläkare arbetar för att behålla tänderna så länge som möjligt då detta i längden är en skonsammare och mer ekonomisk strategi för patienten. 

Ibland går det tyvärr inte att behålla tänderna och man tar beslutet att extrahera.
Beroende på hur tanden och framförallt tandrötterna ser ut kan man gå tillväga på olika sätt för att dra ut en tand. Tandutdragningar görs under lokalanestesi och således är behandlingen smärtfri. Dock kan det vara obehagligt för vissa då man kan känna att det drar och trycker utan smärta. 

BETTSKENA

Om man gnisslar innebär det att man gnider tänderna i över- och underkäken mot varandra, ibland kan det då uppstå ett gnisslande ljud. 

Gnissla tänder är något man oftast gör omedvetet, när man sover.

Om man pressar tänder, håller man ihop käkarna under korta eller långa intervaller. Man kan bita ihop tänderna omedvetet både under sömnen och när man är vaken.

PROTESER

Det finns flera orsaker till varför man saknar tänder. Det vi vet är att ju äldre man blir desto vanligare är det att man inte har kvar alla sina tänder.

Vissa upplever inget besvär av att sakna tänder men om man gör det finns det olika behandlingar för att ersätta dessa tänder. Idag finns det möjlighet till att ersätta saknade tänder med implantat och porslinsbroar. Av olika skäl kan man inte alltid ha möjlighet till dessa behandlingar och proteser blir då ett alternativ. Proteser finns i olika varianter men de delas enkelt in i helproteser och delproteser. Saknar man alla tänder kan det vara lämpligt med en helprotes och har man några tänder kvar är en delprotes att föredra

0