Svea Tand​vård

För en konstruktiv och dynamisk tandvård

Råd & instruktioner inför och efter behandlingar

IMPLANTAT

EXTRAKTION

ROTFYLLNING

KRONOR & BROAR

TANDREGLERING

BETTSKENA

PROTES

(TANDSTENSBORTTAGNING)

Begär mer information

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

RÅD INFÖR & EFTER IMPLANTATOPERATIONER

Alla fixturer läker inte fast i benet, men följer du anvisningarna ökar du chansen för lyckad behandling.

Lös ut eventuella recept på antibiotika och värktabletter. Påbörja antibiotikakuren 1 dag före operationsdagen. Är du rökare skall du sluta med rökningen en vecka före operationen. Man bör undvika att köra bil efter operationen då allmäntillståndet kan påverkas omedelbart efter ingreppet. Det är mycket viktigt att inte tandimplantaten belastas under de närmaste två veckorna efter operationen. De första 3-6 dagarna skall du hålla dig till flytande kost därefter kan du börja övergå till flytande och halvfast kost. Protes får INTE användas förrän vi justerat den! Det är inte rekommenderat att man röker veckorna efter operationen då rökningen försämrar läkningen och därmed prognosen för en lyckad behandling. Du kan svullna upp där vi opererat. Det är också vanligt att blåmärken uppstår efter denna typ av operation. Smärta uppträder ofta efter en operation sedan bedövning upphört att verka. Smärtan kan fortsätta 2-3 dagar.

OBS

Ta omgående kontakt med oss vid tveksamheter eller minsta störning i läkningsförloppet. Vid problem med kraftig blödning eller svullnad under första dygnet ring då till den opererande tandläkaren.

EXTRAKTIONER & OPERATIONER

Det är inte ovanligt med lite besvär efter denna typ av ingrepp. Vilka symptom och besvär man får varierar enormt mellan individer och de allra flesta känner väldigt lite om något.

Det är normalt med lite blödning under det närmaste dygnet. Bit ihop på en kompress under 30 min. Efter en tandutdragning eller operation kan det ibland uppstå ett blåmärke, en mindre svullnad eller måttlig smärta. Smärtstillande tas enligt ordination. De övriga besvären försvinner normalt efterge 2-3 dagar.Undvik dryck de närmaste 2 timmarna och fast föda på 4 timmar. Var också försiktig med tandborstning i området för ingreppet samt vila så mycket som möjligt då kroppsansträngning stimulerar blödningen.

ROTFYLLNING

En rotfyllning går till på så sätt att man avlägsnar tandens pulpa och gör rent rotkanalen. Du behöver inte nödvändigtvis ens känna något obehag vid ingreppet. 

När man gör en rotfyllning kan det ibland vara svårt att bedöva hela tanden från början då området kan vara alldeles för infekterat. I många fall kan rotfyllningen göras med en gång, vid ett tillfälle, men ibland måste tandläkaren vara säker på att bakterierna är helt borta varför flera besök kan behövas. Efter några veckor upp till en månad senare görs sedan den permanenta rotfyllningen. Långt ifrån alla rotfyllningar blir bra(70-80 % lyckandefrekvens) och orsakerna till detta kan vara fortsatt infektion, allergisk reaktion, nervskada, rotspricka eller rotfraktur.

KRONOR & BROAR

Tandkronor används för tre primära syften : att återupprätta en tand till sin ursprungliga form , stärka tanden eller av estetiska skäl.

När en tandkrona, bro eller fasad väl sitter på plats är det viktigt att man tar hand om dessa minst lika noggrant som vanliga tänder. Det är viktigt att förstå att risken för att få hål under tandkronan finns och ökar vid dålig munhygien. Det är lättare för bakteriebeläggningar att få fästa i övergången mellan tandkronas och tandsubstansen.

Behandlingen kan under den fösta perioden skapa känslighet för värme & kyla, tandköttet kan vara ömt eller göra ont. Dem kan också vara för höga vilket kan skapa besvär. Skulle kronan besvära är det viktigt att kontakta oss.

TANDREGLERING

Tandställning kan behövas när tänderna står ojämnt, för tätt eller för glest. Man kan behöva rätta till tänderna av estetiska skäl, men också för att undvika att de blir skadade. 

I början känns tandställningen ofta ovan och obekväm. Tänderna kan kännas ömma och tandställningen kan skava mot läpp, kinder och tunga. Många av dessa besvär är en del av tandregleringsprocessen och ska successivt klinga av. Eventuellt kan du behöva sätta lite vax, som du får av din tandläkare, på de delar som skaver.

BETTSKENA

Bettskenan stabiliserar och avlastar bettet så att vävnaderna i käklederna och tuggmusklerna slappnar av

Bettskenor används vanligtvis om nätterna och perioden längd varierar från person till person. Det är inte ovanligt att det känns konstigt och ömmande i synnerhet när man vaknar. Det är normalt och övergående. Att använda skenan regelbundet minskar risken för denna känsla då kroppen är adaptiv.

Rengör bettskenan varje dag med tandborste tvål eller tandkräm. Förvara den fuktigt. Om obehaget kvarstår så kontakta din tandläkare.

PROTESER

Protesen är dina nya tänder nu och skall skötas med samma noggrannhet som dina gamla. Vid kraftig rodnad i gommen eller på slemhinnan skall tandläkare alltid rådfrågas

Protesen bör rengöras ordentligt två gånger om dagen och sköljas efter varje måltid. När du gör rent protesen använder du en mjuk tandborste och antingen protestandkräm, oparfymerad flytande tvål eller diskmedel. Borsta även din gom och ditt tandkött för att få ordentlig blodcirkulation i slemhinnorna.

När protesen inte är i munnen ska den förvaras vått, exempelvis i ett glas vatten eller i en protestburk Anledningen till att protesen ska förvaras fuktigt är att plasten som protesen är gjord av kan förändras om den torkar ut. 

0